Usage statistics for web23.promode.se

Period för summering: Mars 2017
Skapad 01-apr-2017 07:35 CEST

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Mars 2017
Totalt antal träffar 22945
Totalt antal filer 12956
Summa Sidor 17104
Summa Besökare 2874
Total kB Files 43808
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 2280
Totalt antal unika URLer 78
Totalt antal unika hänvisningar 105
Totalt antal unika klienttyper 208
. Medel Max
Träffar per timme 30 428
Träffar per dag 740 1528
Filer per dag 417 893
Sidor per dag 551 1215
Sites per Day 73 133
Besök per dag 92 128
kB Files per Day 1413 22484
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 56,47% 12956
Code 206 - Partial Content 0,01% 3
Code 301 - Moved Permanently 0,39% 90
Code 302 - Found 4,82% 1105
Code 304 - Not Modified 0,02% 5
Code 400 - Bad Request 0,10% 22
Code 403 - Forbidden 0,01% 2
Code 404 - Not Found 28,69% 6582
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 9,07% 2082
Code 500 - Internal Server Error 0,34% 78
Code 501 - Not Implemented 0,08% 19

Daglig användning för Mars 2017

Daglig statistik för Mars 2017
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
1 674 2,94% 339 2,62% 442 2,58% 103 3,58% 111 4,87% 231 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
2 485 2,11% 311 2,40% 393 2,30% 76 2,64% 83 3,64% 133 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
3 534 2,33% 385 2,97% 447 2,61% 70 2,44% 80 3,51% 150 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
4 509 2,22% 302 2,33% 360 2,10% 62 2,16% 68 2,98% 160 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
5 554 2,41% 319 2,46% 386 2,26% 71 2,47% 79 3,46% 172 0,39% 0 0,00% 0 0,00%
6 975 4,25% 523 4,04% 830 4,85% 96 3,34% 106 4,65% 1960 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
7 649 2,83% 323 2,49% 411 2,40% 92 3,20% 101 4,43% 212 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
8 627 2,73% 335 2,59% 465 2,72% 123 4,28% 133 5,83% 183 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
9 690 3,01% 339 2,62% 436 2,55% 104 3,62% 117 5,13% 228 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
10 972 4,24% 533 4,11% 812 4,75% 89 3,10% 101 4,43% 1998 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
11 910 3,97% 534 4,12% 797 4,66% 94 3,27% 96 4,21% 1984 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
12 477 2,08% 344 2,66% 396 2,32% 88 3,06% 93 4,08% 141 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
13 652 2,84% 332 2,56% 457 2,67% 99 3,44% 114 5,00% 218 0,50% 0 0,00% 0 0,00%
14 652 2,84% 341 2,63% 462 2,70% 122 4,24% 132 5,79% 211 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
15 654 2,85% 371 2,86% 516 3,02% 97 3,38% 110 4,82% 508 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
16 1031 4,49% 533 4,11% 802 4,69% 84 2,92% 98 4,30% 2032 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
17 524 2,28% 340 2,62% 412 2,41% 102 3,55% 117 5,13% 160 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
18 546 2,38% 325 2,51% 383 2,24% 63 2,19% 75 3,29% 176 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
19 745 3,25% 334 2,58% 445 2,60% 68 2,37% 75 3,29% 375 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
20 762 3,32% 372 2,87% 534 3,12% 82 2,85% 90 3,95% 626 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
21 622 2,71% 322 2,49% 428 2,50% 92 3,20% 99 4,34% 198 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
22 654 2,85% 347 2,68% 446 2,61% 100 3,48% 116 5,09% 222 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
23 855 3,73% 469 3,62% 587 3,43% 106 3,69% 127 5,57% 1060 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
24 741 3,23% 409 3,16% 508 2,97% 88 3,06% 105 4,61% 885 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
25 704 3,07% 428 3,30% 482 2,82% 82 2,85% 82 3,60% 847 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
26 537 2,34% 402 3,10% 478 2,79% 95 3,31% 93 4,08% 669 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
27 991 4,32% 684 5,28% 756 4,42% 109 3,79% 107 4,69% 1324 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
28 1528 6,66% 693 5,35% 1215 7,10% 121 4,21% 124 5,44% 2792 6,37% 0 0,00% 0 0,00%
29 622 2,71% 341 2,63% 426 2,49% 91 3,17% 104 4,56% 639 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
30 723 3,15% 433 3,34% 549 3,21% 128 4,45% 117 5,13% 829 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
31 1346 5,87% 893 6,89% 1043 6,10% 108 3,76% 103 4,52% 22484 51,32% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för Mars 2017

Statistik timme för timme för Mars 2017
Timme Träffar Filer Sidor kB F kB In kB Out
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 35 1108 4,83% 20 629 4,85% 29 909 5,31% 71 2215 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 18 582 2,54% 14 442 3,41% 16 503 2,94% 11 326 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 31 963 4,20% 17 549 4,24% 23 720 4,21% 51 1593 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 27 861 3,75% 18 569 4,39% 23 724 4,23% 33 1035 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 19 603 2,63% 14 461 3,56% 16 521 3,05% 12 379 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 18 568 2,48% 13 424 3,27% 15 480 2,81% 10 316 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 21 666 2,90% 14 435 3,36% 16 514 3,01% 12 371 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 30 959 4,18% 15 488 3,77% 18 583 3,41% 17 537 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 29 923 4,02% 13 433 3,34% 17 533 3,12% 18 560 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 26 831 3,62% 14 447 3,45% 18 558 3,26% 57 1755 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 27 842 3,67% 13 432 3,33% 19 595 3,48% 13 393 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 38 1192 5,20% 16 498 3,84% 23 735 4,30% 33 1036 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 42 1311 5,71% 17 557 4,30% 26 816 4,77% 238 7388 16,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 46 1436 6,26% 22 687 5,30% 30 958 5,60% 455 14102 32,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 30 936 4,08% 14 462 3,57% 20 628 3,67% 15 458 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 27 859 3,74% 13 421 3,25% 17 532 3,11% 15 474 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 38 1195 5,21% 20 633 4,89% 29 920 5,38% 74 2294 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 23 732 3,19% 14 442 3,41% 18 572 3,34% 15 463 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 28 898 3,91% 15 475 3,67% 22 707 4,13% 27 834 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 25 797 3,47% 14 454 3,50% 19 598 3,50% 15 457 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 39 1223 5,33% 20 639 4,93% 31 970 5,67% 73 2249 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 39 1224 5,33% 23 732 5,65% 34 1073 6,27% 79 2447 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 21 663 2,89% 13 416 3,21% 17 533 3,12% 12 371 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 50 1573 6,86% 39 1231 9,50% 45 1422 8,31% 57 1754 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Vanligaste 30 utav totalt 78 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 10403 45,34% 6290 14,36% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1122 4,89% 8755 19,98% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 163 0,71% 160 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /nyman_old.promode.se/
4 147 0,64% 96 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
5 112 0,49% 69 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /nyman_old.promode.se/cgi-bin/
6 110 0,48% 73 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /nyman_old.promode.se/log/
7 107 0,47% 65 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /nyman_old.promode.se/tmp/
8 106 0,46% 65 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /nyman_old.promode.se/ssl/
9 49 0,21% 266 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
10 37 0,16% 1864 4,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html
11 36 0,16% 1916 4,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
12 36 0,16% 1873 4,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html
13 36 0,16% 1874 4,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
14 36 0,16% 1861 4,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
15 36 0,16% 1950 4,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
16 36 0,16% 1950 4,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
17 35 0,15% 1829 4,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
18 35 0,15% 1890 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
19 35 0,15% 1833 4,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
20 35 0,15% 1902 4,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
21 34 0,15% 1805 4,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
22 20 0,09% 101 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /nyman_old.promode.se/web/
23 18 0,08% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /nyman_old.promode.se/log/error.log
24 4 0,02% 75 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/favicon.ico
25 3 0,01% 16 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/messages.php
26 3 0,01% 28 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
27 2 0,01% 142 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
28 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/docs.css
29 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/cross_framing_protection.js
30 1 0,00% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/functions.js

Vanligaste 10 utav totalt 78 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 1122 4,89% 8755 19,98% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 10403 45,34% 6290 14,36% 0 0,00% 0 0,00% /
3 36 0,16% 1950 4,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
4 36 0,16% 1950 4,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
5 36 0,16% 1916 4,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
6 35 0,15% 1902 4,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
7 35 0,15% 1890 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
8 36 0,16% 1874 4,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
9 36 0,16% 1873 4,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html
10 37 0,16% 1864 4,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html

Vanligaste 10 utav totalt 24 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 10403 45,34% 1132 92,48% /
2 163 0,71% 13 1,06% /nyman_old.promode.se/
3 147 0,64% 12 0,98% /apps/
4 49 0,21% 10 0,82% /webalizer/
5 106 0,46% 6 0,49% /nyman_old.promode.se/ssl/
6 112 0,49% 5 0,41% /nyman_old.promode.se/cgi-bin/
7 20 0,09% 4 0,33% /nyman_old.promode.se/web/
8 37 0,16% 4 0,33% /webalizer/usage_201610.html
9 36 0,16% 4 0,33% /webalizer/usage_201702.html
10 110 0,48% 3 0,25% /nyman_old.promode.se/log/

Vanligaste 10 utav totalt 25 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 10403 45,34% 1091 89,87% /
2 1122 4,89% 13 1,07% /phpmyadmin/
3 107 0,47% 12 0,99% /nyman_old.promode.se/tmp/
4 147 0,64% 11 0,91% /apps/
5 49 0,21% 9 0,74% /webalizer/
6 163 0,71% 8 0,66% /nyman_old.promode.se/
7 112 0,49% 8 0,66% /nyman_old.promode.se/cgi-bin/
8 106 0,46% 6 0,49% /nyman_old.promode.se/ssl/
9 36 0,16% 5 0,41% /webalizer/usage_201702.html
10 110 0,48% 4 0,33% /nyman_old.promode.se/log/

Vanligaste 30 utav totalt 2280 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 8916 38,86% 8916 68,82% 5493 12,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% ::1
2 2125 9,26% 0 0,00% 979 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 195.178.185.23
3 858 3,74% 797 6,15% 1333 3,04% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,01% 37.59.192.122
4 560 2,44% 380 2,93% 21579 49,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 84.80.90.215
5 408 1,78% 203 1,57% 1829 4,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 109.69.10.116
6 408 1,78% 203 1,57% 1829 4,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 176.53.82.40
7 408 1,78% 203 1,57% 1829 4,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 179.27.98.2
8 408 1,78% 203 1,57% 1829 4,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 201.221.228.9
9 405 1,77% 52 0,40% 81 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 195.178.185.21
10 400 1,74% 199 1,54% 1793 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 118.75.219.81
11 377 1,64% 0 0,00% 187 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.102.9.16
12 364 1,59% 0 0,00% 181 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.102.9.22
13 347 1,51% 0 0,00% 172 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.102.9.19
14 255 1,11% 7 0,05% 222 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 125.64.94.206
15 187 0,81% 17 0,13% 95 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,59% 62.20.35.162
16 165 0,72% 15 0,12% 85 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,52% 81.233.9.214
17 101 0,44% 50 0,39% 424 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 125.89.69.221
18 94 0,41% 34 0,26% 132 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,97% 141.8.184.23
19 80 0,35% 77 0,59% 131 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 104.131.214.94
20 76 0,33% 36 0,28% 320 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 101.227.104.62
21 72 0,31% 72 0,56% 18 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 75.74.254.25
22 71 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,77% 194.153.65.41
23 66 0,29% 6 0,05% 32 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,21% 78.72.184.19
24 59 0,26% 45 0,35% 118 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 192.99.66.206
25 50 0,22% 34 0,26% 66 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 212.71.253.92
26 49 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 89.255.236.162
27 40 0,17% 27 0,21% 108 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,45% 66.249.64.177
28 37 0,16% 18 0,14% 82 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,14% 66.249.64.43
29 36 0,16% 0 0,00% 18 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.93.40
30 35 0,15% 2 0,02% 24 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 66.249.64.12

Vanligaste 10 utav totalt 2280 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 560 2,44% 380 2,93% 21579 49,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 84.80.90.215
2 8916 38,86% 8916 68,82% 5493 12,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% ::1
3 408 1,78% 203 1,57% 1829 4,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 179.27.98.2
4 408 1,78% 203 1,57% 1829 4,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 109.69.10.116
5 408 1,78% 203 1,57% 1829 4,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 176.53.82.40
6 408 1,78% 203 1,57% 1829 4,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 201.221.228.9
7 400 1,74% 199 1,54% 1793 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 118.75.219.81
8 858 3,74% 797 6,15% 1333 3,04% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,01% 37.59.192.122
9 2125 9,26% 0 0,00% 979 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 195.178.185.23
10 101 0,44% 50 0,39% 424 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 125.89.69.221

Vanligaste 30 utav totalt 105 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 22208 96,79% - (Direct Request)
2 133 0,58% http://195.178.185.23/phpmyadmin/index.php
3 60 0,26% http://chris.promode.se/nyman_old.promode.se/web/
4 35 0,15% http://www.nettime.se/nyman_old.promode.se/web/
5 25 0,11% http://www.nettime.se/
6 22 0,10% http://195.178.185.23/
7 20 0,09% http://collaborate.promode.se
8 20 0,09% http://www.google.com/search
9 18 0,08% http://nyman.promode.se/nyman_old.promode.se/web/
10 14 0,06% http://collaborate.promode.se/foretag/aslan/folie___papper/specialfolie/metalliserad
11 14 0,06% http://collaborate.promode.se/foretag/folie___papper/verktyg/knivar/snitty
12 14 0,06% http://collaborate.promode.se/produkt/verktyg/verktyg_till_solfilmsmont/teflon_gold_2000/
13 13 0,06% http://www.nettime.se/nyman_old.promode.se/
14 12 0,05% http://195.178.185.23/phpmyadmin
15 12 0,05% http://nettime.se/nyman_old.promode.se/web/
16 12 0,05% http://www.nettime.se/webalizer/
17 11 0,05% http://greatsports.promode.se/foretag/avery/printmedia/perforerad_folie/
18 11 0,05% http://greatsports.promode.se/produkt/folie___papper/specialfolie/j__rnfolie/
19 10 0,04% http://greatsports.promode.se/produkt/printrar/bl__ck1/eco_sol_max/
20 10 0,04% http://greatsports.promode.se/produkt/printrar/storformatskrivare/rollsroller___540_170p/
21 9 0,04% http://chris.promode.se/
22 9 0,04% http://collaborate.promode.se/produkt/folie___papper/dekorfolie/serisign
23 9 0,04% http://greatsports.promode.se/produkt/printrar/storformatskrivare/rollsroller___540_170p
24 9 0,04% http://uptime.com/nettime.se
25 9 0,04% http://web23.promode.se/phpmyadmin/
26 8 0,03% http://collaborate.promode.se/foretag/kpmf/folie___papper/helfoliering/kpmf_velvet_wrap
27 8 0,03% http://collaborate.promode.se/foretag/roland_dg/programvara/rip_program/
28 8 0,03% http://collaborate.promode.se/foretag/stahls/efterbehandling1/tillbeh__r3/
29 8 0,03% http://collaborate.promode.se/produkt/folie___papper/helfoliering/kpmf_velvet_wrap
30 8 0,03% http://collaborate.promode.se/produkt/verktyg/

Vanligaste 2 utav totalt 2 totalt söksträngar
# Träffar Söksträng
1 16 80,00% nettime.se
2 4 20,00% dictionary english

Vanligaste 15 utav totalt 208 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 8916 38,86% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 2117 9,23% WordPress/4.5.3; http://www.divaolausson.se
3 2108 9,19% Mozilla/5.0 Jorgee
4 1243 5,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
5 890 3,88% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.3 Darwin/16.3.0
6 846 3,69% TwengaBot-2.0 (http://www.twenga.com/bot.html) ceu
7 700 3,05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 561 2,44% Java/1.4.1_04
9 255 1,11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
10 233 1,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
11 174 0,76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 157 0,68% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 150 0,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)
14 121 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
15 117 0,51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for Mars 2017

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Land
1 22945 100,00% 12959 100,02% 43808 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23