Usage statistics for web23.promode.se

Period för summering: May 2017
Skapad 01-jun-2017 07:35 CEST

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för May 2017
Totalt antal träffar 46660
Totalt antal filer 18440
Summa Sidor 43321
Summa Besökare 3422
Total kB Files 99549
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 1954
Totalt antal unika URLer 67
Totalt antal unika hänvisningar 202
Totalt antal unika klienttyper 313
. Medel Max
Träffar per timme 62 10815
Träffar per dag 1505 20534
Filer per dag 594 1085
Sidor per dag 1397 20463
Sites per Day 63 127
Besök per dag 110 139
kB Files per Day 3211 26116
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 39,52% 18440
Code 206 - Partial Content 0,23% 108
Code 301 - Moved Permanently 0,47% 221
Code 302 - Found 0,43% 201
Code 304 - Not Modified 0,03% 14
Code 400 - Bad Request 0,07% 34
Code 401 - Unauthorized 0,01% 3
Code 403 - Forbidden 0,06% 28
Code 404 - Not Found 12,43% 5802
Code 408 - Request Timeout 3,63% 1695
Code 500 - Internal Server Error 0,44% 206
Code 501 - Not Implemented 42,67% 19908

Daglig användning för May 2017

Daglig statistik för May 2017
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
1 20534 44,01% 512 2,78% 20463 47,24% 78 2,28% 80 4,09% 7732 7,77% 0 0,00% 0 0,00%
2 748 1,60% 468 2,54% 654 1,51% 114 3,33% 101 5,17% 2168 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
3 1495 3,20% 1085 5,88% 1297 2,99% 139 4,06% 121 6,19% 16959 17,04% 0 0,00% 0 0,00%
4 997 2,14% 547 2,97% 896 2,07% 127 3,71% 115 5,89% 1053 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
5 752 1,61% 503 2,73% 647 1,49% 106 3,10% 104 5,32% 1022 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
6 1339 2,87% 970 5,26% 1104 2,55% 118 3,45% 97 4,96% 26116 26,23% 0 0,00% 0 0,00%
7 1046 2,24% 628 3,41% 948 2,19% 97 2,83% 89 4,55% 2546 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
8 1194 2,56% 665 3,61% 1077 2,49% 122 3,57% 122 6,24% 1421 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
9 710 1,52% 503 2,73% 589 1,36% 103 3,01% 102 5,22% 996 1,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 758 1,62% 596 3,23% 676 1,56% 116 3,39% 106 5,42% 969 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
11 874 1,87% 538 2,92% 744 1,72% 136 3,97% 112 5,73% 1001 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
12 1043 2,24% 715 3,88% 837 1,93% 120 3,51% 114 5,83% 2650 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
13 645 1,38% 488 2,65% 584 1,35% 110 3,21% 95 4,86% 2218 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
14 759 1,63% 539 2,92% 672 1,55% 121 3,54% 95 4,86% 1043 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
15 717 1,54% 519 2,81% 645 1,49% 139 4,06% 103 5,27% 855 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
16 1189 2,55% 700 3,80% 1041 2,40% 113 3,30% 115 5,89% 1672 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
17 954 2,04% 715 3,88% 831 1,92% 114 3,33% 103 5,27% 5416 5,44% 0 0,00% 0 0,00%
18 522 1,12% 430 2,33% 472 1,09% 81 2,37% 88 4,50% 663 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
19 922 1,98% 715 3,88% 841 1,94% 118 3,45% 104 5,32% 1234 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
20 1236 2,65% 605 3,28% 1136 2,62% 113 3,30% 101 5,17% 2917 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
21 707 1,52% 514 2,79% 624 1,44% 103 3,01% 97 4,96% 900 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
22 720 1,54% 432 2,34% 548 1,26% 88 2,57% 97 4,96% 761 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
23 612 1,31% 445 2,41% 534 1,23% 112 3,27% 107 5,48% 738 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
24 715 1,53% 514 2,79% 654 1,51% 102 2,98% 96 4,91% 889 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
25 673 1,44% 445 2,41% 604 1,39% 104 3,04% 97 4,96% 801 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
26 788 1,69% 505 2,74% 587 1,36% 135 3,95% 127 6,50% 2245 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
27 761 1,63% 613 3,32% 684 1,58% 96 2,81% 104 5,32% 1299 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
28 1045 2,24% 831 4,51% 944 2,18% 96 2,81% 88 4,50% 4213 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
29 649 1,39% 529 2,87% 599 1,38% 111 3,24% 107 5,48% 862 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
30 805 1,73% 633 3,43% 716 1,65% 100 2,92% 95 4,86% 3864 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
31 751 1,61% 538 2,92% 673 1,55% 123 3,59% 120 6,14% 2325 2,34% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för May 2017

Statistik timme för timme för May 2017
Timme Träffar Filer Sidor kB F kB In kB Out
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 25 804 1,72% 18 570 3,09% 23 736 1,70% 40 1232 1,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 27 864 1,85% 20 640 3,47% 25 783 1,81% 37 1145 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 33 1040 2,23% 21 662 3,59% 31 961 2,22% 39 1212 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 28 883 1,89% 18 575 3,12% 21 676 1,56% 36 1127 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 23 731 1,57% 17 544 2,95% 19 610 1,41% 32 983 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 30 930 1,99% 21 680 3,69% 26 828 1,91% 174 5380 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 21 653 1,40% 15 476 2,58% 17 539 1,24% 26 791 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 20 650 1,39% 15 492 2,67% 18 562 1,30% 25 790 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 35 1109 2,38% 21 653 3,54% 28 869 2,01% 172 5333 5,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 42 1329 2,85% 27 862 4,67% 39 1212 2,80% 254 7872 7,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 37 1152 2,47% 25 786 4,26% 31 986 2,28% 317 9839 9,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 24 762 1,63% 16 517 2,80% 21 651 1,50% 76 2345 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 43 1361 2,92% 28 892 4,84% 37 1152 2,66% 586 18169 18,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 37 1159 2,48% 22 704 3,82% 31 963 2,22% 315 9762 9,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 35 1108 2,37% 21 672 3,64% 30 943 2,18% 256 7944 7,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 35 1105 2,37% 15 492 2,67% 31 984 2,27% 36 1105 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 37 1151 2,47% 21 654 3,55% 32 1011 2,33% 137 4236 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 28 873 1,87% 15 493 2,67% 25 785 1,81% 30 945 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 325 10080 21,60% 17 556 3,02% 319 9895 22,84% 119 3687 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 374 11598 24,86% 15 486 2,64% 370 11488 26,52% 123 3818 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 27 850 1,82% 16 516 2,80% 23 721 1,66% 30 916 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 26 832 1,78% 15 469 2,54% 19 615 1,42% 27 827 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 28 874 1,87% 19 606 3,29% 25 801 1,85% 75 2334 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 153 4762 10,21% 143 4443 24,09% 146 4550 10,50% 250 7755 7,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Vanligaste 30 utav totalt 67 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 11678 25,03% 16272 16,35% 0 0,00% 0 0,00% /
2 814 1,74% 685 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /nyman_old.promode.se/
3 759 1,63% 479 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
4 648 1,39% 435 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /nyman_old.promode.se/log/
5 622 1,33% 387 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /nyman_old.promode.se/cgi-bin/
6 617 1,32% 383 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /nyman_old.promode.se/tmp/
7 594 1,27% 368 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /nyman_old.promode.se/ssl/
8 233 0,50% 9477 9,52% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
9 229 0,49% 1801 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
10 223 0,48% 1678 1,69% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
11 207 0,44% 4914 4,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
12 187 0,40% 721 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
13 131 0,28% 4447 4,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html
14 125 0,27% 4502 4,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
15 120 0,26% 4427 4,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
16 119 0,26% 4298 4,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
17 119 0,26% 5786 5,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
18 117 0,25% 4351 4,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
19 116 0,25% 4254 4,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
20 116 0,25% 5713 5,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
21 114 0,24% 4295 4,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html
22 114 0,24% 4634 4,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
23 107 0,23% 3902 3,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
24 101 0,22% 756 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /nyman_old.promode.se/web/
25 69 0,15% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /nyman_old.promode.se/log/error.log
26 23 0,05% 237 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
27 11 0,02% 174 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
28 8 0,02% 30 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/changelog.php
29 8 0,02% 28 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/main.php
30 6 0,01% 598 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html

Vanligaste 10 utav totalt 67 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 11678 25,03% 16272 16,35% 0 0,00% 0 0,00% /
2 233 0,50% 9477 9,52% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
3 119 0,26% 5786 5,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
4 116 0,25% 5713 5,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
5 207 0,44% 4914 4,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
6 114 0,24% 4634 4,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
7 125 0,27% 4502 4,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
8 131 0,28% 4447 4,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html
9 120 0,26% 4427 4,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
10 117 0,25% 4351 4,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html

Vanligaste 10 utav totalt 27 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 11678 25,03% 1404 76,22% /
2 814 1,74% 78 4,23% /nyman_old.promode.se/
3 648 1,39% 49 2,66% /nyman_old.promode.se/log/
4 759 1,63% 45 2,44% /apps/
5 187 0,40% 44 2,39% /webalizer/
6 622 1,33% 33 1,79% /nyman_old.promode.se/cgi-bin/
7 594 1,27% 31 1,68% /nyman_old.promode.se/ssl/
8 617 1,32% 26 1,41% /nyman_old.promode.se/tmp/
9 131 0,28% 17 0,92% /webalizer/usage_201607.html
10 101 0,22% 15 0,81% /nyman_old.promode.se/web/

Vanligaste 10 utav totalt 27 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 11678 25,03% 1293 71,75% /
2 814 1,74% 86 4,77% /nyman_old.promode.se/
3 617 1,32% 61 3,39% /nyman_old.promode.se/tmp/
4 648 1,39% 51 2,83% /nyman_old.promode.se/log/
5 187 0,40% 50 2,77% /webalizer/
6 759 1,63% 46 2,55% /apps/
7 622 1,33% 37 2,05% /nyman_old.promode.se/cgi-bin/
8 594 1,27% 34 1,89% /nyman_old.promode.se/ssl/
9 107 0,23% 24 1,33% /webalizer/usage_201705.html
10 101 0,22% 14 0,78% /nyman_old.promode.se/web/

Vanligaste 30 utav totalt 1954 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 19897 42,64% 0 0,00% 5538 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 84.38.130.212
2 8928 19,13% 8928 48,42% 13357 13,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ::1
3 3920 8,40% 3820 20,72% 6707 6,74% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,91% 37.59.192.122
4 1541 3,30% 0 0,00% 710 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 195.178.185.23
5 1376 2,95% 418 2,27% 1847 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,32% 5.9.18.75
6 1293 2,77% 625 3,39% 2073 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,58% 144.76.167.115
7 631 1,35% 429 2,33% 25208 25,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 185.94.191.126
8 520 1,11% 495 2,68% 13166 13,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 78.46.21.97
9 408 0,87% 203 1,10% 1829 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 200.133.12.62
10 315 0,68% 200 1,08% 372 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 95 2,78% 141.8.184.23
11 130 0,28% 0 0,00% 58 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 90.219.86.20
12 123 0,26% 77 0,42% 155 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 5.9.6.51
13 120 0,26% 0 0,00% 57 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 217.182.54.197
14 112 0,24% 31 0,17% 1457 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 136.243.144.71
15 109 0,23% 109 0,59% 161 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 52 1,52% 46.118.116.168
16 108 0,23% 108 0,59% 160 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 58 1,69% 46.119.117.60
17 107 0,23% 107 0,58% 158 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 39 1,14% 178.137.4.41
18 106 0,23% 106 0,57% 157 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,26% 46.118.155.24
19 100 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,41% 90.231.219.153
20 89 0,19% 89 0,48% 132 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,96% 46.118.115.89
21 85 0,18% 77 0,42% 130 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 208.43.225.85
22 84 0,18% 1 0,01% 19 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 173.87.67.178
23 82 0,18% 10 0,05% 64 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 158.69.183.22
24 80 0,17% 77 0,42% 136 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 104.131.182.107
25 80 0,17% 77 0,42% 135 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 104.131.65.125
26 80 0,17% 77 0,42% 136 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 104.236.116.179
27 74 0,16% 4 0,02% 45 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 119.97.248.153
28 70 0,15% 48 0,26% 2818 2,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 104.243.26.18
29 70 0,15% 48 0,26% 2835 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 154.16.63.36
30 70 0,15% 48 0,26% 2811 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 79.159.27.34

Vanligaste 10 utav totalt 1954 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 631 1,35% 429 2,33% 25208 25,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 185.94.191.126
2 8928 19,13% 8928 48,42% 13357 13,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ::1
3 520 1,11% 495 2,68% 13166 13,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 78.46.21.97
4 3920 8,40% 3820 20,72% 6707 6,74% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,91% 37.59.192.122
5 19897 42,64% 0 0,00% 5538 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 84.38.130.212
6 70 0,15% 48 0,26% 2835 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 154.16.63.36
7 70 0,15% 48 0,26% 2833 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 82.51.171.153
8 70 0,15% 48 0,26% 2818 2,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 104.243.26.18
9 70 0,15% 48 0,26% 2811 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 79.159.27.34
10 1293 2,77% 625 3,39% 2073 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,58% 144.76.167.115

Vanligaste 30 utav totalt 202 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 45147 96,76% - (Direct Request)
2 175 0,38% http://collaborate.promode.se
3 54 0,12% http://www.nettime.se/
4 39 0,08% http://www.nettime.se/nyman_old.promode.se/
5 36 0,08% http://www.nettime.se/nyman_old.promode.se/web/
6 36 0,08% http://www.nettime.se/webalizer/
7 25 0,05% http://uptime.com/nettime.se
8 24 0,05% http://www.nettime.se/apps/
9 24 0,05% http://www.nettime.se/nyman_old.promode.se/cgi-bin/
10 24 0,05% http://www.nettime.se/nyman_old.promode.se/log/
11 24 0,05% http://www.nettime.se/nyman_old.promode.se/ssl/
12 24 0,05% http://www.nettime.se/nyman_old.promode.se/tmp/
13 22 0,05% http://www.google.com/search
14 15 0,03% http://195.178.185.23/
15 15 0,03% http://greatsports.promode.se/
16 15 0,03% http://krasnoyarsk.zrus.org/
17 15 0,03% http://nettime.se/
18 14 0,03% http://collaborate.promode.se/produkt/efterbehandling1/transferpressar/maxx_clam_28x38cm/
19 14 0,03% http://collaborate.promode.se/produkt/printrar/bl__ck1/versicolor_flaskor/
20 14 0,03% http://greatsports.promode.se/produkt/folie___papper/specialfolie/j__rnfolie/
21 14 0,03% http://greatsports.promode.se/produkt/printmedia/special_material/reflex_3m_580_10_/
22 14 0,03% http://greatsports.promode.se/produkt/printrar/bl__ck1/eco_sol_max/
23 14 0,03% http://greatsports.promode.se/produkt/printrar/print___cut/pro_4_xr_640/
24 14 0,03% http://greatsports.promode.se/produkt/printrar/storformatskrivare/rollsroller___540_170p
25 14 0,03% http://greatsports.promode.se/produkt/textiltransfer/plotter/poli_flock
26 13 0,03% http://collaborate.promode.se/foretag/folie___papper/verktyg/knivar/snitty
27 12 0,03% http://ivanstroi.ru/
28 12 0,03% http://kursk.zrus.org/
29 12 0,03% http://nettime.se/webalizer/
30 12 0,03% http://prohoster.info/vps/abuzoustojchivye-vps

Vanligaste 1 utav totalt 1 totalt söksträngar
# Träffar Söksträng
1 22 100,00% nettime.se

Vanligaste 15 utav totalt 313 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 8928 19,13% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 3918 8,40% TwengaBot-2.0 (http://www.twenga.com/bot.html) ceu
3 2669 5,72% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 1537 3,29% WordPress/4.5.3; http://www.divaolausson.se
5 841 1,80% Java/1.4.1_04
6 723 1,55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 632 1,35% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
8 492 1,05% Mozilla/5.0 Jorgee
9 404 0,87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 289 0,62% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
11 240 0,51% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
12 233 0,50% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 225 0,48% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
14 191 0,41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 154 0,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S

Usage by Country for May 2017

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Land
1 46660 100,00% 18548 100,59% 99549 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23